netkreds logo

Legatuddeling.

Fundats:
At yde støtte til socialt- og sygdomsbekæmpende arbejde for blinde og stærk svagsynede,
herunder forskning og uddannelse.

Kriterier for at søge:
Medlemskab af Dansk Blindesamfund, primært medlemmer bosiddende i kreds Vendsyssel eller
i den "gamle" Pandrup Kommune.

Ansøgningsskema:

Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Eller du kan få det ved telefonisk henvendelse til Aksel Jensen - tlf. 70 24 03 22